Temple Inauguration 2017 - Day 2
Feb 12, 2017
DC Metro Sai Samsthan (Owner)
Srinivas Sayini
Sudhakar R Vinjamuri