2023.09.06 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด
Sep 5
HUSO CRU (Owner)
Worawudh Phakdiburut
ภูเนตุ จันทร์จิต
ประเสริฐ ฉิมท้วม