ภาพบรรยากาศการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ๗ ในวันที่ 11 กันยายน 2562
Sep 10 – 11, 2019
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
กนกกาญจน์ พรมชา
nanny