วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน (e-Portfolio )
Jul 5–7, 2018
ศึกษานิเทศก์ eportfolio (Owner)
Jintana R.
Dutsadee Traisu
apitsama banlengsanoh
นายวสุภัทร กุลเมือง
Bewitch Bird
ศุภวรรณ นิลวรางกูร
นาฏยา ขำคง
Atchara Tongpornsert