Đại Hội Kinh Thánh tại TGM Nha Trang
Feb 18–20, 2019
Nha Trang (Owner)
Huynh Đoàn Đa Minh
Kim Anh Nguyễn
Cao Nguyên
Joseph Nguyen Duc Thanh