ศึกษาดูงาน ร.ร.วัดตโปทาราม
Sep 19–20, 2019
สุวิมล สุรัตน์เรืองชัย (Owner)
Laphassakorn Loedsumran