เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายพรชัย ถมกระจ่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรมคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น LPK (Creative Thinking with Local Innovation of LPK) ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม จังหวัดเลย
Aug 28, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
aommy rubie
Ken ken