หลังรับเกียรติบัตร
Mar 4–5, 2020
จรูญ จงกลกลาง (Owner)
ศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์
รเมศ ยวงทอง