มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนเลยพิทยาคม ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 (8 พฤศจิกายน 2561)
Nov 7, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สาธิดา ทองปั่น