20180820สถานพินิจไม่ใช่คุกเด็ก
Aug 17, 2018
Chanyoot Meepoh (Owner)
050 Suphatson