กิจกรรมการพัฒนานักเรียนใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพ 3-7-2564
Mar 28–Jul 3
 · 
Shared
cpm cpm (Owner)