2564-04-02-มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในการประกวดโครงงานฯ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักเรียนในโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Apr 1
 · 
Shared
swsk school (Owner)