CircuitPython Day 2019 - ILUGD, HHC-Delhi
Aug 3–4, 2019
Ayan Pahwa (Owner)
Ruchika
Rishabh Bansal
Sanshay Katyal
Suhail Singh 410 Bains
Akshit Garg