Vassa 2011
Jul 14–18, 2011
Vihara Buddha Gotama VBG (Owner)
Samching Manhai
dhammacari lee siu Chong