คณะลูกเสือโรงเรียนมัธยมป่ากลางเข้าร่วม กองลูกเสืออำเภอปัวประกอบพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวริรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬา 50 ปี โรงเรียนปัว
Jul 27, 2019
รูปกิจกรรมโรงเรียน มัธยมป่ากลาง (Owner)
Sirinya Sinthao