สำรวจพื้นที่ปักหมุด 28 มิ.ย.59
Jun 28, 2016
วส.พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ (Owner)
เกียรติพันธ์ จันทร์แก้ว