คณบดี คณาจารย์ บุคคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และ เครื่องสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และให้การรักษาฟรีแก่ผู้ป่วย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
Oct 20, 2020
School of Dentistry MFU (Owner)
Rungrot พรหมลิขิต