งานวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ ร.ร.บ้านบางแก้วฯ วันที่ 10 ม.ค. 2563
Jan 9–10
banbangkaew school (Owner)
ธนพร โพธิ์เผือก