Tsinghua-HKUST
Aug 29–30, 2016
Minhao Jiang (Owner)
M.T. Ko
CSE HKUST
Harry Lai
Qi Yuanyuan
He Wen (moreD)
Zecong Hu