กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ณ กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Feb 7 – 8, 2019
ศุภกฤต จันทรา (Owner)
APISIT TOEMBOON
ช. โปร่งฟ้า
ภรณ์ทิพย์ (F)
Perseus Z
มิกก บ่ฟ้าววว
ลลิลดา ภาระไพ