กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ณ กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Feb 7–8, 2019
นายศุภกฤต จันทรา (Owner)
ช. โปร่งฟ้า
Perseus Z
มิกก บ่ฟ้าววว