พิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 (สกสค.กทม.)
Jan 19
otep BKK (Owner)
Panita Thumpong