การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา รร.สตรีชัยภูมิ
Jan 27 – 28, 2022
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
panudda teebuaban
สําเนียง สุวรรณานุรักษ์
Krubee Channel
นายยุทธนา บุญพุฒ
khem satan
กัญญาณัฐ สมบัติธีระ
ธนโชค กุญแจทอง
นายพงศธร โต๊ะงาม