กีฬานักเรียนนักศึกษาเยาวชนลุ่มน้ำมูลเกมส์61
Jul 23–31, 2018
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
ศุภฤกษ์ มันทุราช