27-10-19ఆదివారం మా ఇంటి దీపావళి జీరో బడ్జెట్ తో (నిరుడు మిగిలిన సరుకు కాల్చి)
Dec 31, 2014
gabbita prasad (Owner)
Gabbita Venkataramana
Narasimha Sarma Rachakonda
gabbita ngkmurthy
Pavan Velury
chandrasekhar boddapati
GopalaKrishna Myneni
Radha Veluri
Hima Spandana