Thành lập Hiệp Đoàn Têrêxa Calcutta hạt Nha Trang.
Dec 8–10, 2017
Nguyễn Đức Thắng (Owner)
Nguyen Xuan Quy