Đại Lễ Phật Đản năm 2018 (Phật lịch 2562)
May 27, 2018
Tam Lam (Chơn An Tuệ) (Owner)
Duc Nguyen
Kathleen Nguyen
Khanh Tran
Mom
Grandma