Giáo xứ Hòa Vinh Mừng Chầu Lượt và Mừng Bổn Mạng
Oct 5–6, 2019
Duc Hiep (Owner)
Hà Xuân Quỳnh Như
Nguyễn Đại Thắng