ผอ.สพม.กท. 1 เข้าเยี่ยมโรงเรียนพร้อมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
Feb 22
โรงเรียนวัดสังเวช (Owner)
Jiew Jiew
Sam Sung