รูปค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่น 15 และ ต้นกล้าธรรมะรุ่น 2
Mar 16–19, 2018
ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม Thammacamp (Owner)
เสาวนีย์ ทองแท่