การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยมีวินัย (คาบที่ 8-9 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Oct 19, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Sxnflxwxrts
24 ปิยฉัตร นนทศิริ
Onjira Inpitak