7/9/2560พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด โดย พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานในพิธี
Sep 6, 2017
MasterP (Owner)
Nutthinan Chantra
Than Chaiboriphan