💎วันที่17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30น. 📌เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาวนงลักษ์ ลิจ้วน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองยอ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Aug 18
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)