กิจกรรมจิตใจสะอาดตักบาตรร่วมกัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมศตวัชรบุษกร อาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
Jun 16–25
sosof suthi (Owner)
JJเกมเมอร์ TV
Peerathat Umabumrung
Title thanakrit