2563-07-01 รับโล่และเกียรติบัตร O-Net 2563 สูงกว่าระดับประเทศ
Jul 29–30
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ