Lễ Tưởng Niệm các Anh Hùng Tử Sĩ trong Trận Hải Chiến Hoàng Sa của Hải Quân/QĐVNCH - Thứ Bảy 23 -01- 2021 tại Đền Thờ Quốc Tổ - Sunshine – Victoria. Australia.
Jan 22
Melb0urne9 (Owner)
An Nguyen
anpnguyen@hotmail.com