Rước kiệu Đức Mẹ tháng Hoa, Gx. ĐMLV, Miami
May 5
Huong Nguyen (Owner)
Van Tuan Nguyen
François Lê
Louis Pham
Huy Nguyen
Minh Duong
Random Person
Cây Viết Chì Nhỏ
Cuong Hinh