Hampi
Aug 18–Oct 8, 2020
Vishakha Mothiya (Owner)
Ghanshyamsingh Rathore
SS4SS Salim S. Kureshi