Nghi thức nhận phó xứ của Giáo xứ Quảng Thuận
Mar 11
Ban Tr Thông (Owner)
PBU
nguyen thi hue
Hoa Duong