Temple Overview
Feb 25, 2012
Ananatha Padmanabha (Owner)
Sathyaraj K
Harini Harshini
Chaitanya Kumar Boddeti
Aswin Sivasubramaniam
suresh kumar
ranjith Shankar
prashant ghevadi
akshaya paravur