นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนเสริมความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ O-NET ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
Feb 17
 · 
Shared
information sw (Owner)