โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ "Mathematics and Science Day Camp 2023"
Mar 10 – 11, 2023
PR PYT-School (Owner)
อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
Nok Kiewkor
Khemjira Phoemsrikaew