3 tân lm thánh lễ tạ ơn tại gx phúc lộc 26.5.2024
An Tôn Kiêm Hùng (Owner)
Ngọc Quý Phạm
Thanh Ly
Hùng Trần kiêm
huong Cao
Lâm Hoàng
Thảo Dương Văn
Mai Nguyễn
Vinh Sơn Nguyễn
Hoàng Mai