2565-01-24-กิจกรรมเชิญเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 ถ่ายภาพ:นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล นางจามจุรี นวลตา และนายบุญชัย บุญชิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
Jan 23
swsk school (Owner)
บุญชัย บุญชิต
Jongrak Prathumchat
Pongsak Krub
มุกดา บรรณบุบผา
ศุภชัย พิมทะปะทัง
สุรัตน์ กันทอง
Dr.supachai junkra
Ratiworanan Sarik