กิจกรรมประชุม อกท หน่วยชัยภูมิ ครั้งที่ 43 วันที่ 2
Aug 30 – 31, 2022
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ (Owner)
18-3 จารุตา กระพี้แดง
Amarat Ruangboon