2565-09-06 การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
Sep 5 – 6, 2022
ธีระศักดิ์ พิมศร (Owner)
G G
อัญชลี ดวงใจ
Mantana Sarathai
มงคล พันธ์แก่น
นาถฏิญา สารีพวง
ผกาภรณ์ ยืนยงชาติ
สุภาพิศ จันทร์มณีเลิศ
Patita Puri