โครงการท่องไปในโลกกว้าง กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ บ้านครูธานี จังหวัด ปทุมธานี วันที่ 4 กันยายน 2566
Sep 6 – 7, 2023
PR PYT-School (Owner)
Ploypapat Phuchaisin
น้องข้าวตัง นราธิเบศร์
Apadsara Jairak