การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๒ ในการสอบครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้ส่งนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรีจำนวน ๓๑๘ คน และนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๓๖๒ คน โดยเปิดสอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
Jan 31, 2015
Photo By ATCC (Owner)
นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์