8 ตุลาคม 2563 - ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเข็มสมาชิกยุวกาชาดจิตอาสา/สมาชิกยุวกาชาดดีเด่น ม.2,ม.3 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์
Oct 8, 2020
PRBM JAKKRAPONG (Owner)
อาคม บุญไพโรจน์
ศรินทิพย์ นามศรี