Đam Mê Việt (Owner)
Huỳnh Tấn Khang 11A1 10
Nguyen Nhat Minh