Vzpon na Široko 2022
15. avg.
Venceslav Japelj (lastnik)
tatjana kožuh
Varineja Drašler
Miran Vehar
Marija Eržen
Simona Glavan